Trapphusrenovering

Varför är vi så bra på att renovera trapphus?

I ett trapphus bor det många olika personer med olika behov och förväntningar. Vid en entreprenad är det många olika aktörer som ska samverka under projektets gång. Vi är därför noga med att vara lyhörda och samarbetsvilliga, men ändå på ett så smidigt sätt som möjligt följa det avtal som upprättats mellan styrelsen och Säker Bostad.

I flera moment i processen innebär arbetet att vi måste få tillgång till bostadsinnehavarens lägenhet, något som verkligen inte är helt självklart för alla. Att öppna sin dörr för okända människor, bygger på att man kan lita på oss som entreprenör. Vi måste då bygga upp ett förtroende genom att avisera, vara trevliga och förklara tydligt hur arbetets gång ska fortgå och därefter agera professionellt.

Det finns många olika trapphus från olika tidsepoker och med olika förutsättningar. De flesta trapphus har renoverats under tidens gång av mer eller mindre skickliga hantverkare, vilket är en utmaning i vårt arbete, men också något som vi är vana vid att hantera.

Är du intresserad av att renovera ditt trapphus?

Kontakta oss