Trapphusmålning

Dekorationsmåleri som tar fram trapphusets karaktär

Med hjälp av kulör och färgtyper kan man förändra ett trapphus själ och karaktär, många trapphus är idag renoverade och målade med fel material och kulörer, detta gör att trapphusets entre ger ett trist och icke välkomnande intryck. Att sköta om sitt trapphus och ge det en vacker karaktär med kulörer som harmoniserar med trappens tidsepok brukar ses som värdehöjande grund för hela huset. De boende upplever en vackrare miljö runt omkring sig och man är mer rädd om trappen och förstörelsen minskar. Målningen har stor betydelse för hur vi uppfattar en yta. Valet av färgtyp gör stor skillnad och är viktigt. Olika färgtyper ger olika glans eller matthet vilket också bidrar till hur en målad yta uppfattas.

Vi utför dels ådringar, där olika träslag imiteras på ett så naturtroget sätt att man nära nog måste känna om det är en målad yta eller äkta trä. Vi marmorerar även olika stensorter där man nästan kan gå ed på att det är riktig marmor. Vi utför traditionellt och modernt dekorationsmåleri samt gör färgsättningar i privat och offentlig miljö. Vi står för ett genuint och proffesionellt hantverk som håller . Vi har lång erfarenhet av kulturellt dekorationsmåleri i offentliga miljöer. Färg och form anpassas till plats, befintligt ljus och tidsepok. Vi utför även restaureringar, tvättning och rengörning av befintligt dekorationsmåleri såsom äldre tak och väggmålningar samt guldläggning. När man delar in arkitektur och stilhistorien i epoker och ger dem olika namn, ska man komma ihåg att det är etiketter som skapats långt senare. Stilarna har länge levt sida vid sida och gränserna har inte alltid varit så tydliga.

Om det är dags för ommålning av ditt trapphus och entre och ni är intresserade av att ta reda på eller vill återskapa äldre befintligt måleri, så kan man med hjälp av att ta bort olika färglager låta huset själv berätta hur det en gång sett ut och göra en färgdokumentation. Vår ambition och utmaning består i att med hjälp av kundens syn och dagens krav på funktionella färgtyper som är avtvättningsbara och husets stilhistoria ändå få till en varm, välkomnande och genuin känsla för den tidsepok som huset är byggt.

Mångsidig och traditionell trapphusmålning

Om er fastighet är i behov av att målas om och fräschas upp kan våra duktiga målare hjälpa er.
Vi behärskar alla typer av målning, både traditionella och moderna tekniker.

Vi är experter på utveckla och återskapa trapphus från olika tidsepoker vi brinner för det hantverk som krävs för att ge varje fastighet sin vackra och unika utstrålning. Noggrannhet kring detaljer och strävan att uppnå perfektion är vårt motto. Detta i kombination med vår starka arbetsmoral och känsla för service har gett oss ett rykte som ger oss luft under våra vingar.

Våra duktiga målare skapar kan ge er ert trapphus det fantastiska ansiktslyft som det förtjänar.

Är du intresserad av att måla om ditt trapphus?

Kontakta oss

Några trapphusprojekt som vi har genomfört