Teknisk information

Säker Bostad erbjuder främst 3st olika konstruktioner av dörrar. Den allra vanligaste och mest populära Klass 3-modellen. Den extremt starka Klass 4-modellen samt vår Delta-konstruktion som är anpassad för att monteras utomhus och stå emot hårt väder & kyla. Läs mer här nedan.

 

 

SBMK3 – Säker Bostad Motståndsklass 3

Vår mest populära och prisvärda modell av säkerhetsdörr. Passar utmärkt till alla typer av lägenheter

Inbrottsklass: 3
Ljudreduktion: 42db
Brandskydd: 30min

Utseendet utformas för att passa in i alla typer av fastigheter och för att leva upp till alla typer önskemål.

Ljudisolering:
42dB Rw (C; Ctr) (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)

Värmegenomgångskoefficient (U-värde):
1.7W (m²·K) (EN ISO 12567-1)

Resistens mot upprepad öppning och stängning:
100 000 cykler (EN 1191)

Vindmotstånd:
Klass C5 (EN 12211)

Luftgenomsläpplighet:
Klass 4 (EN 1026)

Vattentäthet:
Klass 9A (EN 1027)

Mekanisk hållfasthet och styvhet:
Klass 4 (EN 947, EN 948, EN 949, EN 950)

Inbrottsskydd:
Klass 3 (EN 1627, EN 1628, EN 1630)

Brand- & brandgastäthet:
El30 (EN 13501-2 klass Sa, Sm)

Ladda ner produktblad:
Produktblad Säkerhetsdörr Klass 3

SBMK4 – Säker Bostad Motståndsklass 4

Vår kraftigaste säkerhetsdörr.
En prisbelönad konstruktion för den som vill ha det bästa marknaden kan erbjuda.

Inbrottsklass: 4
Ljudreduktion: 45db
Brandskydd: 60min

Utseendet utformas för att passa in i alla typer av fastigheter och för att leva upp till alla typer av önskemål.

Ljudisolering:
45dB Rw (C; Ctr) (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)

Värmegenomgångskoefficient (U-värde):
1.4W (m²·K) (EN ISO 12567-1)

Resistens mot upprepad öppning och stängning:
100 000 cykler (EN 1191)

Vindmotstånd:
Klass C3 (EN 12211)

Luftgenomsläpplighet:
Klass 4 (EN 1026)

Vattentäthet:
Klass 9A (EN 1027)

Mekanisk hållfasthet och styvhet:
Klass 4 (EN 947, EN 948, EN 949, EN 950)

Inbrottsskydd:
Klass 4 (WK4)

Brand- & brandgastäthet
El45 (EN 13501-2 klass Sa, Sm)

Ladda ner produktblad:
Produktblad Säkerhetsdörr Klass 4

Delta – Säkerhetsdörr för utomhusbruk

Säkerhetsdörr anpassad för utomhusbruk. Den bäst isolerade ståldörren på marknaden idag.

Inbrottsklass: 3
Ljudreduktion: 42db
U-värde: 0.95
Bruten köldbrygga

Utseendet utformas för att passa in i alla typer av fastigheter och för att leva upp till alla typer av önskemål.

Ljudisolering:
42dB Rw (C; Ctr) (EN ISO 140-3, EN ISO 717-1)

Värmegenomgångskoefficient (U-värde):
0,95W (m²·K) (EN ISO 12567-1)

Resistens mot upprepad öppning och stängning:
100 000 cykler (EN 1191)

Vindmotstånd:
Klass C5 (EN 12211)

Luftgenomsläpplighet:
Klass 4 (EN 1026)

Vattentäthet:
Klass 9A (EN 1027)

Mekanisk hållfasthet och styvhet:
Klass 4 (EN 947, EN 948, EN 949, EN 950)

Inbrottsskydd:
Klass 3 (EN 1627, EN 1628, EN 1630)

Ladda ner produktblad:
Produktblad Säkerhetsdörr Delta

Övrig information

Måttagning

Säker Bostad AB ansvarar för korrekt måttagning samt kontroll av hängning på dörren.

Städning

Grovstädning samt bortforsling av befintlig dörr utförs av montörerna efter avslutat dörrmontage och återvinns på ett miljövänligt vis. Vid montaget plastar montörerna in dörrhålet i den mån det går. Beställare ansvarar för finstädning.

Garantier

2-års garanti på utfört arbete, material och funktion.
10 års inbrottsgaranti vid fullbordat inbrott där samtliga lås är fullt låsta
(Obs! Gäller endast säkerhetsdörrar försedda med Mottura flerpunktslås, klass 7).

Eventuella skador

Vid en eventuell skada i er fastighet orsakad av personal eller underleverantör till Säker Bostad ordnar entreprenören med återställande till befintligt skick, utan extra kostnad för beställaren.
- Om putsskador uppstår i samband med dörrmonteringen, spacklas dessa i samband med monteringen av entreprenören. Säker Bostad tillhandahåller även målning av eventuella skador som kan uppstå, om inget annat har överenskommits eller tydligt statuerats i en offert, orderbekräftelse eller ett avtal. Som privatperson kan du känna dig trygg med att Säker Bostad tar hand om arbetet hela vägen.

Förtydligande

Säker Bostad tar ansvar för att måla igen skadorna som eventuellt har uppstått i samband med ett montage.
Detta är vi dag oss själva veterligen ensamma om att erbjuda.
Att laga putsskador och måla igen dessa är en potentiellt stor kostnad som oftast faller på den enskilde kunden att ansvara för.

Som köpare av en säkerhetsdörr är det därför viktig att vid köp av en säkerhetsdörr kräver detta av leverantören, för att undvika otrevliga överraskningar som annars kan innebära dyr kostnad för kunden själv.

Tillgänglighet

I samband med ett montage är det viktigt att man gör plats för att våra montörer skall kunna utföra sitt arbete.
Ev. Skor, kläder och möbler behöver därför plockas bort ca 1-2 meter in i lägenheten.
Vid montering ansvarar beställaren dessutom för borttagning av sådant som kan utgöra ett hinder för montageutförandet i trapphuset. T.ex. barnvagnar, rullatorer, julkransar på dörrar eller liknande.

Vid hinder som leder till avbrott i arbetet timdebiteras beställaren. Samtliga avbrott dokumenteras skriftligt på egenkontroller.

Reservationer och förtydliganden

El och vatten tillhandahålles av beställaren utan kostnad.
Arbeten med asbest och miljöfarliga ämnen ingår ej och Säker Bostad avsäger sig allt ansvar kring detta. Upptäcks asbest eller miljöfarliga ämnen kommer detta behöva saneras av en för ändamålet lämpad aktör, vars kostnad inte ingår som standard i Säker Bostads erbjudande.

Befintliga larm

Beställaren ansvarar för att eventuellt larm eller annan elektronisk anordning som påverkar dörrbytet är urkopplad och att larmoperatören eller annan tredje part är varskodd om installationen innan arbetet utförs.

Befintliga nyckeltuber och annat som kunden önskar få överflyttat

Nyckeltuber som skall flyttas över i samband med byte till säkerhetsdörr måste kunna låsas upp av montören. Det ligger på kundens ansvar att detta är förberett i samband med installation. Bostadsrättsförening alternativt fastighetsskötaren kan allt som oftas hjälpa till med detta. Om en tub inte kan låsas upp i samband med montage, kan Säker Bostad utföra detta vid ett senare tillfälle, men äger då rätt att fakturera för detta arbete.
Gällande övriga bef. tillbehör (dörrspärr, elektroniskt tittöga, vredkåpor, cylindrar mm.) som beställare önskar få överflyttat, erbjuder sig Säker Bostad att göra detta utan extra kostnad, förutsatt att detta är tekniskt möjligt.

Befintliga gallergrindar och innerdörrar

Befintlig gallergrind och/eller innerdörr som är monterad på insidan av lägenhetsdörren demonteras, bortforslas samt miljösorteras om lägenhetsinnehavaren önskar detta.
Säker Bostad kan inte garantera att gallergrindar eller innerdörrar går att behålla på insidan av den nymonterade säkerhetsdörren. Återställande av skador efter demonterad gallergrind alt. innerdörr ingår ej.

Leveranstid och tid för installation

Leveranstiden på säkerhetsdörrar varierar stort beroende på om dörren finns i lager eller måste specialtillverkas för ett unikt ändamål.
Lagerhållna säkerhetsdörrar kan normalt levereras inom 1-3 arbetsveckor.
Enklare modifieringar, såsom en kundanpassad kulör, ej lagerhållna laminat, avvikande mått mm, innebär en leveranstid på ca. 8-10 veckor från det att beställning läggs till fabrik av entreprenören.
Mer speciella beställningar, såsom, unikt framtagna specialdörrar, säkerhetsdörrar med glas, pardörrar mm, innebär en leveranstid på ca. 12-16 veckor från det att beställning läggs till fabrik av entreprenören.

Installationstiden för montering av 1st säkerhetsdörrar är normalt på ca. 2-4 timmar.
Detta överskridas vid mer avancerade installation, såsom pardörrar och andra specialanpassningar.

Egenkontroller

Samtliga säkerhetsdörrar som installeras av Säker Bostad journalförs via så kallade egenkontroller.

Betalningsvillkor

Man kan betala eller finansiera sin säkerhetsdörr på flera olika sätt;

 • Kontakt vid montage mot kontantkvitto
 • Kortbetalning i samband med montage, görs via telefonkontakt med Säker Bostads ekonomiavdelning.
 • Faktura, normalt 10 dagar
 • Swish (1234652608)

Oftast kan detta innebära att man måste gå in i sin internetbank och aktivera en ”tillfällig beloppsgräns”, genom vilken man kan sätta vilken gräns som helst.

Exempel (Swedbank): Logga in på din internetbank, tryck på ”startsida” —> ”beställ tjänster”, välj ”mobilbetalningar Swish” —> och lägg till en tillfällig beloppsgräns.

Sedan kan man genomföra betalningen med sin telefon / swishapp.
Kontakta oss eller din bank för att veta mer.
Finansiering via Swedbank / Entercard. Upp till 24 månader räntefri delbetalning

 • Räntefritt upp till 4 månader
 • Räntefritt upp till 6 månader
 • Räntefritt upp till 12 månader
 • Räntefritt upp till 24 månader
 • Lågräntekonto, 36 månader
 • Lågräntekonto, 60 månader

Fler alternativ finns - kontakta oss för mer information
*Bankens avgifter kan tillkomma

Vad ingår när jag köper en säkerhetsdörr från Säker Bostad MK3 EN 1627 Rc3

 • Måttanpassad lackerad stålkarm utvändigt. Valfri RAL-kulör, ex. vit
 • Dörrbladets utformas i enlighet med föreningens / fastighetsägarens bestämmelser. Valfritt PWC-film vakum-lamineras direkt på MDF-skiva. Exempelvis träimitation såsom mahogny eller ek, vilka är de mest förekommande alternativen idag.
 • Trycke: Dorma DH710 i förnicklad mässing.
 • Lås: Dorma DL 712 inkl. cylinder med 3st nycklar, alt. överflytt bef. cylinder.
 • Överlås: Mottura 52783, flerpunktslås klass 7 med 6 förstärkta låspunkter inkl. 5st nycklar.
 • Tittöga med vidvinkel i krom.
 • Mekanisk ringklocka i krom
 • 3st. bakkantsäkringar.
 • Övriga beslag i förnicklad mässing.
 • Vita lister invändigt för täckning av sårkant.
 • Karmklyvning vid montage
 • Dubbla tätningslister & brandgastätningar.
 • Befintliga foder invändigt behålls intakt. (eventuella skador åtgärdas).
 • Ektröskel med lös utfyllnadströskel vid behov.
 • Drevning mellan karm och vägg med Isover Dreva glasfiberull.
 • Mjukfogning in- och utsida karm.