Privat bostad i Göteborg

Entréparti / säkerhetsdörr till villa / hus.
Spårad träfaner, med sidoparti försett med Hammerglass okrossbara fönster