Brf Svärdsliljan i Västerås

I Västerås fick vi förtroendet att installera 117st nya säkerhetsdörrar till föreningens samtliga 110st lägenheter (vissa hushåll hade dubbla ingångar)
Föreningen bestod tidigare av flera huskroppar med totalt tre olika färgsättningar. Önskemålet var en enhetlig laminerad säkerhetsdörr som kunde passa in i samtliga tre trapphusmiljöer.
Tillsammans med styrelsen var vi ute i trapphusen för att komma fram till ett laminat som uppfyllde önskemålet och valet föll till slut ganska naturligt på ”Grey Woodline”.
Resultatet motsvarade förväntningarna, entreprenaden pågick i 3 veckor och postboxar sattes även in.


Vi passade även på att ställa några frågor till Föreningens ordförande:

1. Vad var det som gjorde att ni valde Säker Bostad som leverantör?

-SB (Säker Bostad) hade intressanta produkter med stora valmöjligheter samt rätt prisbild som föll oss i smaken. Vi fick gott intryck av SBs representanter både via telefon och möten. Känslan av ”serviceminded” fanns där hela tiden vilket och så bidrog till att vi valde SB som leverantör.

2. Hur har kommunikationen mellan er och representanterna från Säker Bostad fungerat?

-Den har fungerat bra både med Niklas och de montörer som gjort själva montaget.

3. Vad var det mest positiva samt negativa med oss som leverantör?

-Se fråga 1 det summerar det mesta. Medlemmar i föreningen har vid flertalet ggr uttryckt hur trevliga montörer och noggranna de varit vid montage mm vilket är ett gott betyg. Det har vid något tillfälle varit dålig grovstädning i trapphusen men efter påtalande så har detta förbättrats.

4. Motsvarade slutresultatet era förväntningar?

-Då jag svarar på denna fråga så återstår det några saker som ännu inte är åtgärdade men tidplan för detta finns och hittills har resultaten och våra förhoppningar infriats.

5. Motivera om och varför ni skulle rekommendera Säker Bostad till andra bostadsrättsföreningar.

-SB har skött sitt åtagande till fullo utan några problem, varit noggranna vid montage och iordningställande efter avslutat jobb. De dörrar ni har sålt till oss är prisvärda och enligt SBs uppfylls alla krav som ställs inom Europa och Sverige.