Brf Höken 10-22 – Stockholm – Södermalm – Bondegatan – Östgötagatan i 1. Stockholm

Trapphusrenovering avseende säkerhetsdörrar samt renovering av trapphus.

Installation av nya säkerhetsdörrar, pardörrar

 • Återskapade snarlika ursprungliga lägenhetsdörrar
 • Ådringsmålade dörrblad med 4st urfrästa speglar samt profilerade dekorlister.
 • Möteslister
 • Fräst dörrbladskant
 • Nya profilerade träfoder snarlikt urprung.
 • Nya profilerade skurklossar

Installation av nya säkerhetsdörrar, enkeldörrar

 • Återskapade snarlika ursprungliga lägenhetsdörrar
 • Ådringsmålade dörrblad med 4st urfrästa speglar samt profilerade dekorlister.
 • Möteslister
 • Fräst dörrbladskant
 • Nya profilerade träfoder snarlikt urprung.
 • Nya profilerade skurklossar

Trapphusmålning

Standardutförande som avser samtliga tre uppgångar

 • Grundarbete: Uppskrapning, ruggning, tvättning samt spackling
 • Väggar: Grundning och täckmålning
 • Bröstning: Väggbröstning på samtliga våningsplan och trapplöp
 • Tak: Grundning och täckmålning
 • Skursocklar: Grundning och täckmålning
 • Element: Grundning och täckmålning
 • Kulörer: Val av kulörer beslutas av Beställare vid ett senare tillfälle. Säker Bostad lämnar förslag vid önskemål
 • Lägenhetsdörrar: Grundning och ådringsmålning utvändigt av 31st, samt grundning och täckmålning av 2st
 • Hissdörrar: Grundning och täckmålning in- och utvändigt, inkluderar även yta mellan våningsplan.
 • Dörrar på vindsplan: Grundning och täckmålning utvändigt
 • Dörrar till allmänna utrymmen: Grundning och täckmålning in- och utvändigt
 • Gårdsdörrar: Grundning och täckmålning in- och utvändigt
 • Entréportar: Grundning och täckmålning utvändigt samt ådringsmålning invändigt
 • Golvsocklar: Grundning och ådringsmålning
 • Hörnlister: Grundning och ådringsmålning
 • Ledstänger: Grundning och täckmålning
 • Bröstpanel i entré på Bondegatan 5A: Grundning och ådringsmålning
 • Fönster: Grundning och täckmålning av fönsterkarm och lister invändigt

 

Utbyte av ledstänger

Renovering av entréportar – Avser Bondegatan 5A & Östgötagatan 34

  • Hammerglass – Okrossbart fönster utvändigt
  • Byte av gångjärn
  • Byte av anslagslist
  • Nya kantreglar
  • Ny stolpe till slutbleck
  • Nya draghandtag
  • Ny låskista
  • Tätningslister
  • Demontering av dörrautomatik
  • Återmontering av dörrautomatik
  • Ur- & inkoppling av passersystem

Övriga åtaganden

 • Demontering av befintligt element i förentré på Bondegatan 5A
 • Montering av tröskel till gårdsdörr på Bondegatan 5C
 • Nya draghandtag till samtliga gårdsdörrar (3st)
 • Nya dörrfoder till gårdsdörr på Bondegatan 5A
 • Säkerhetsdörrar till medlemmar