Brf Eldaren 10 – Stockholm – Vasastan – Birkagatan – Rörstrandsgatan i 1. Stockholm

Entreprenaden omfattas av följande åtaganden:

Installation av 30st säkerhetsdörrar till lägenheter

 • Dörrblad utvändigt med 6st speglar med fräst MDF och frästa dekorlister inklusive fyllnader (Återskapade profiler enligt ursprungligt utseende).
 • Dörrblad har  täckmålats utvändigt på plats.
 • Nya profilerade dörrfoder enligt ursprunglig profil
 • Flerpunktslås – Mottura 52783 med 6st låspunkter
 • Huvudlås – ASSA 410 med hakregel
 • Dörrtrycke ASSA 1918
 • Ny tidstypisk tryckknapp Pontonjären till befintlig elektronisk ringklocka
 • Nydragning av ringledningskabel till befintlig elektronisk ringklocka vid behov

Installation av 30st postboxar och tidningshållare

 • Din Box Elegant, liggande modul
 • Modul 1st 2x6 (Birkagatan 15) samt 1st 2x6 & 1st 1x6 (Rörstrandsgatan 10)
 • Säkerhetsklass 1
 • Snedtak
 • Inbyggd avlastningsyta
 • Betsats på plats i ton med befintliga elementskydd
 • Lås med cylinder inkl. 3st nycklar till respektive fack

Installation av 30st tidningshållare

 • Tidningshållare Din Box Bocken i rostfritt stål
 • Tidningshållare monteras på våningsplan i anslutning till lägenhetsdörr
 • Installationsanmälan samt namnmärkning hanteras av Säker Bostad

Reparation av 2st befintliga branddörrar till cykelrum

 • Byte av låshus till ASSA 222-50
 • Överföring av befintlig cylinder
 • Lagning av brytskador i möjlig mån
 • Byte av brytskydd T-profil
 • Bättringsmålning

Igensättning av dörrhål i entré på Birkagatan 15

 • Demontering av befintlig dörr och karm
 • Dörrhål reglas upp
 • Dubbla gipsskivor samt isolering
 • Spackling
 • Grund- och täckmålning enligt övrig väggyta
 • Sättning av ny stensockel, terrazzo enligt befintlig utformning
 • Sättning av nya kakelplattor enligt befintlig utformning
 • Material för kakelplattor tillhandahålls av Beställare

Trapphusmålning

Inkluderar samtliga våningsplan, entré och del innan källare

 • Grundarbete: Uppskrapning, spackling, lagning av skador samt tvättning
 • Tak: Grundning och täckmålning 2ggr
 • Väggar: Grundning och täckmålning. Bröstning med handdraget streck. Tak målas ner på övrig väggyta.
 • Stuckaturlister: Grundning och täckmålning.
 • Golvsocklar: Grundning och täckmålning.
 • Skursocklar: Grundning och täckmålning.
 • 30st lägenhetsdörrar - Säkerhetsdörrar inklusive foder: Grundning och täckmålning utvändigt.
 • 10st blinddörrar inklusive foder (Rörstrandsgatan 10): Grundning och täckmålning utvändigt.
 • 4st dörrar till vädringsbalkonger (Rörstrandsgatan 10): Grundning och täckmålning invändigt.
 • 17st fönsterpartier: Grundning och täckmålning invändigt.
 • 6st Hissdörrar (Birkgatan 15): Grundning och täckmålning in- och utvändigt.
 • 7st branddörrar i trapphus: Grundning och täckmålning in- och utvändigt.
 • Hissgaller (Rörstrandsgatan 10): Grund och täckmålning in- och utvändigt på entréplan. Tvättning av galler på övriga våningsplan
 • Målningssystem: Alcro