Brf Almen 5 – Solna – Vintervägen i 1. Stockholm

Täckmålade säkerhetsdörrar utan brevinkast

Postboxar & tidningshållare

Entréparti

Trapphusmålning, målning & trapphusrenovering

  • Väggar: Tvättning,lagning, grundning och målning.
  • Tak: Tvättning,lagning, grundning och målning.
  • Socklar och övriga träsnickerier: lagning, slipning,grundning och målning.
  • Samtliga våningsplan: Board längs vägg  målas i valfri kulör.
  • Sopnedkast gällande alla plan: Grundning och målning
  • Övrigt: Demontering samt återmontering av befintlig takbelysning och övriga detaljer
  • Ådringsmålning hisskorg
  • Pardörr balkong i trapphus
  • Täckmålad dörr