Bf Sverige N:o 2 i Stockholm

 • Montering av nya säkerhetsdörrar
 • Installation av Låssystem
 • Montering av branddörrar / ståldörra till källare & vind
 • Renovering av entréport samt ytterdörr till gård
 • Byte av radiator i entré
 • Montering av postboxar
 • Montering av tidningshållare
 • Trapphusmålning – Traditionell
 • Trapphusmålning - Ådringsmålning
 • Trapphusmålning – Dekorativ
 • Belysning
 • Fönsterrenovering
 • Infräsning av elkablar i entré
 • Golvarbete
 • Golvslipning – Våningsplan
 • Golvslipning – Trapplöp
 • Nytt våningsregister
 • Nytillverkning av rosettfönster