Bf Sverige N:o 2 u.p.a. – Stockholm – Vasastan – Torsgatan i 1. Stockholm

Omfattning

 • Montering av nya säkerhetsdörrar
 • Installation av Låssystem
 • Montering av branddörrar / ståldörra till källare & vind
 • Renovering av entréport samt ytterdörr till gård
 • Byte av radiator i entré
 • Montering av postboxar
 • Montering av tidningshållare
 • Trapphusmålning – Traditionell
 • Trapphusmålning - Ådringsmålning
 • Trapphusmålning – Dekorativ
 • Belysning
 • Fönsterrenovering
 • Infräsning av elkablar i entré
 • Golvarbete
 • Golvslipning – Våningsplan
 • Golvslipning – Trapplöp
 • Nytt våningsregister
 • Nytillverkning av rosettfönster

 

Trapphusmålning - Traditionell

 • Grundarbete: Uppskrapning, lagning av skador, spackling samt tvättning.
 • Nedskrapning av befintlig limfärg, patentering samt spackling vid behov.
 • Väggar: Grundning och täckmålning, delas in med en bröstning och handdraget streck vid önskemål
 • Tak: Grundning och täckmålning
 • Skursocklar: Grundning och täckmålning
 • Handledare: Bättringsmålas och lackas
 • Hissgaller: Tvättning och täckmålning in- och utvändigt
 • Hissoperatör som kör hissen under arbetets gång ombesörjs av Beställare.
 • Beräknad tid för hissoperatör: Ca.8-16 timmar
 • Stuckaturlister: Grundning och täckmålning
 • Element: Tvättning och målning
 • Ytterdörr till gård: Grundning och täckmålning in- och utvändigt
 • Entréport inklusive överljus samt paneler utanför entréport: Grundning och täckmålning utvändigt
 • Övrigt: Balkongräcken på vädringsbalkongerna ommålas enligt befintlig kulör
 • Färger: Vägg/takfärg, elementfärg & lackfärg
 • Val av kulörer: Väljs av Beställare i samråd med Säker Bostad
 • Målningssystem: Alcro

Trapphusmålning – Ådringsmålning

 • Säkerhetsdörrar: Grundning och ådringsmålning utvändigt
 • Golvsocklar, dörrfoder, överljus & väggpaneler: Grundning och ådringsmålning
 • Väggyta mellan lägenhetsdörrar på våningsplan: Grundning och ådringsmålning samt målad intarsia
 • Väggar och tak i hisskorg: Grundning och ådringsmålning
 • Innerdörrar i entré (svängdörrar): Grundning och ådringsmålning in- och utvändigt
 • Dörr inkl. överljus bredvid hiss på bottenplan: Grundning och ådringsmålning samt montering av
 • mässingsplåt (sparkskydd) på dörrblad samt dörrkarm invändigt
 • Entréport inklusive överljus: Grundning och ådringsmålning invändigt

 

Trapphusmålning – Dekorativ

 • Tak i entré: Lasyrfyllnad innanför befintliga stuckaturlister
 • Ram genom handragna streck i fyllnad samt rundade hörn med slinga
 • Takrosett som omger takarmatur
 • Väggar i entré: Ram genom handragna streck
 • Lasyrfyllnad innanför ram
 • 2st grisaillemålade 20-tals motiv innanför ram, 1st på respektive vägg

 

Trapphusrenovering

Belysning

 • Trapphus
 • Demontering av befintliga armaturer
 • Demontering av befintlig tryckautomatik och strömbrytare
 • Montering av 11st tidstypiska armaturer Sofialampa
 • E27 Sockel
 • Ljuskälla: LED
 • 1-2st ljuskällor per armatur, förankras med och beslutas av Beställare innan påbörjat arbete
 • Installation av tryckvakt, akustisk ljuddetektering som ersätter befintlig trapphusautomatik

Källare

 • Demontering av befintliga armaturer i källare, tvättstuga och cykelrum
 • Demontering av befintlig tryckautomatik och strömbrytare
 • Montering av 13st Astro 340 LED med inbyggd rörelsesensor
 • Ljuskälla: LED
 • 1st ljuskälla per armatur

Vind

 • Demontering av befintliga armaturer
 • Demontering av befintlig tryckautomatik och strömbrytare
 • Montering av 7st Astro 340 LED med inbyggd rörelsesensor
 • Ljuskälla: LED
 • 1st ljuskälla per armatur