Pardörr säkerhetsdörr

BF Eldaren nr 6 – Trapphusrenovering och säkerhetsdörrar i Stockholm

Vi har utfört en trapphusrenovering med omfattande dekorationsmålning och installerat säkerhetsdörrar hos BF Eldaren nr 6 på Birkagatan i Stockholm.

Fastigheten är byggd 1906.

I den första etappen av entreprenaden byttes lägenhetsdörrar ut till säkerhetsdörrar utan brevinkast. Mer information om säkerhetsdörrar hittar ni här.

Också en omfattande trapphusmålning har utförts. Bland annat har vi marmorerat väggarna, ådringsmålat alla snickerier, marmorerat fönsterbänkar och återskapat entrétaket.

Även postboxar och tidningshållare från Din Box har installerats.