Våra Säkerhetsdörrar

-Hur kan vi hjälpa Er att välja rätt säkerhetsdörr?

Moderna säkerhetsdörrar

Våra säkerhetsdörrar är tillverkade helt i stål och monteras i en stålkarm vilket försvårar för inbrottstjuven att bryta sig i in er lägenhet. Det krävs avancerade verktyg och mycket tid för att forcera dörren.

Läs mer →


Säkerhetsdörr för utomhusbruk

Säker Bostad erbjuder säkerhetsdörrar anpassade för att tåla väder och vind med marknadens lägsta U-värde för ståldörrar (0,95). Men framför allt medför säkerhetsdörrarna ett mycket bra inbrottsskydd. Vår utomhusdörr är en kombination av en klassisk säkerhetsdörr och en vanlig trädörr.

Läs mer →


Specialbyggd säkerhetsdörr

Vi tillverkar säkerhetsdörrar med olika typer av dörrspeglar, listningar, ådringsmålningar etc. Våra duktiga snickare är specialister på att återge en gammal känsla till den nya dörren, vilket gör att den obemärkt smälter in i ert trapphus.

Läs mer →Information om våra säkerhetsdörrar

INNEHÅLL


INBROTTSSKYDD

-Hur kan en säkerhetsdörr skydda min lägenhet från inbrott?

 

Med en kofot kan man enkelt forcera en gammal trädörr

De flesta inbrott i lägenheter sker via lägenhetsdörren, därför är det av stor vikt att man har en gedigen säkerhetsdörr för att förhindra detta.

 

Med en kofot kan en inbrottstjuv på bara några sekunder bryta sig in i en lägenhet om du inte har en säkerhetsdörr i stål med inbrottsskydd klass 3 som dessutom är installerad på kraftiga stålkarmar förankrade i väggen.

Vi erbjuder våra kunder en trygg och säker bostad med marknadens mest utvecklade säkerhetsdörrar. Våra säkerhetsdörrar är tillverkade helt i stål och monteras i en kraftig stålkarm, vilket kraftigt försvårar ett eventuellt inbrottsförsök. Det krävs avancerade verktyg och mycket tid för att ta sig förbi Säker Bostads säkerhetsdörrar.

”Säker Bostad MK3”
säkerhetsdörr motståndsklass 3
Säker Bostads säkerhetsdörrar av standardmodell

Säker Bostads säkerhetsdörrar av standardmodell (finns i alla olika färger och utföranden)

TILLBAKA TILL MENYN ↑


LJUDISOLERING

-Kan man med en säkerhetsdörr minska ljudnivån från trapphus och grannar?

Ljudisolering

Den troligtvis mest bekväma fördelen med att skaffa en säkerhetsdörr är att den är oerhört väl ljudisolerad, vilket skapar en lugnare vardag.

Säkerhetsdörrar från Säker Bostad är dessutom tystare än någon annan säkerhetsdörr på den svenska marknaden idag, med hela 42db ljudisolering som standard.

Mot en tilläggskostnad kan säkerhetsdörrarna även beställas med en ljudisolering om hela 45db.

En av många goda anledningar att kunder väljer en säkerhetsdörr från Säker Bostads sortiment är just ljudisoleringen. Oljud & buller från trapphuset minskas väsentligt och man slipper både störa sina grannar eller påverkas av irriterande ljud från trapphuset.

Den täta säkerhetsdörren medför även att man slipper andra otrevligheter såsom lukter, matos, rök mm. som annars kan spridas från trapphuset in i lägenheten. Även värmen stannar kvar i lägenheten när det är kallt ute, vilket kan innebära energibesparingar. Säkerhetsdörren är tätad med dubbla tätningslister samt brandlister.

Säkerhetsdörren är även Brandklassad med minst EI30, vilket innebär att säkerhetsdörren håller elden borta i minst 30 minuter, så att liv och egendom kan räddas.

TILLBAKA TILL MENYN ↑


BRANDSÄKERHET

-Kan en säkerhetsdörr skydda mig mot en eventuell brand i trapphuset?

Brandsäkerhet

I nästan två decennier har det varit standard med brandsäkra dörrar i nybyggda svenska fastigheter.

Att förhindra att en brand sprider sig i ett flerbostadshus kan vara skillnaden mellan liv och död. Med en säkerhetsdörr från Säker Bostad försäkrar du dig mot att en eventuell brand sprider sig genom tamburdörren i minst 30 min. Detta är tillräckligt för att rädda liv och för att brandkår skall hinna till platsen. En eldsvåda tar sig under den tiden inte genom Säker Bostads säkerhetsdörrar som standardmässigt är utrustade med minst brandklassningen EI30, vilket innebär att säkerhetsdörren håller elden borta i minst 30 minuter, så att liv och egendom kan räddas.

Mot en tilläggskostnad kan säkerhetsdörrarna även beställas med en brandklassning om EI45 samt EI60

Brandgastäthet:

Från och med 1 januari 2013 är det lag (Boverkets Byggregler BBR avsnitt 5:534) på att alla nyinstallerade entrédörrar från trapphus till lägenheter i flerbostadshus ska vara brandgastäta i klass Sm enligt EN 13501-2. Oavsett om det rör sig om nybyggnation eller dörrar som byts i äldre fastigheter.

EN 13501-2 är klassificeringsstandard för dörrars brandgastäthet (röktäthet) och i den finns två klasser, Sa och Sm. Brandgastäthet S är dörrens förmåga att reducera brandgas- eller rökläckage från en sida av dörren till den andra. För dörrar i klassen Sa är brandgastätheten provad vid röktemperatur 20°C och tryckskillnad 25Pa. För klassen Sm är röktemperaturen 200°C och tryckskillnaden 50Pa.

Säker Bostads säkerhetsdörrar för lägenheter uppfyller dessa krav.

TILLBAKA TILL MENYN ↑


BRANDGASTÄTHET

-Kan brandrök och brandgas tränga igenom min säkerhetsdörr?

Brandgastäthet

Vid en eldsvåda är det först och främst inte elden som är skadlig för hälsan. Det som drabbar oss värst och snabbast är den rök och gas som bildas när eldsvådan härjar. Med en säkerhetsdörr från Säker Bostad är du skyddad mot att gas och rök tar sig genom din lägenhetsdörr.

Säker Bostads säkerhetsdörr är godkänd för de nya kraven (EN 13501-2: 2008 + A1: 2010) som sedan 2013 gäller för brand- och gastäthet. Detta innebär att vår säkerhetsdörr uppfyller alla krav och certefieringar som marknaden kräver vilket är att förhindra att både brandrök och brandgas tränger igenom dörren. Detta är något som vi har som standard och som ingår för alla våra lägenhetsdörrar utan extra kostnad.

TILLBAKA TILL MENYN ↑


Säkerhetsdörrar i olika utföranden

-Kan säkerhetsdörren utformas för att passa just mitt trapphus?

När man talar om säkerhetsdörrar tror många att man endast kan få en stel och tråkig ståldörr som kanske inte alls passar in i trapphuset, men så är givetvis inte fallet. Säker Bostads säkerhetsdörrar tillverkar vi alltid efter kundernas egna önskemål, förutsättningar och behov.

Våra säkerhetsdörrar bygger alltid på samma konstruktion i grund och botten, men genom att anpassa ytskiktet kan vi få dörren att smälta in i alla typer av miljöer. Så även i gamla k-märkta trapphus. Säkerhetsdörrens utsida täcker vi med trä eller mdf som vi kan arbeta med för att få fram ett utseende som kunden önskar och som smälter in i den trapphusmiljö i vilken säkerhetsdörren är avsedd att installeras. Vi kan återskapa alla typer av fräsningar, speglar och profiler som sedan lamineras, lackeras, målas eller dekorationsmålas. Säkerhetsdörren utformas alltid för att efterlikna de befintliga dörrarna i trapphusen. Läs mer om detta på vår sida om specialbyggda säkerhetsdörrar.

Vi tillverkar även säkerhetsdörrar till loftgångar, radhus, villor, entrépartier och andra öppningar som dagligen utsätts för vädrets makter. Dessa säkerhetsdörrar bygger på samma konstruktion som våra vanliga säkerhetsdörrar, men är förstärkta och anpassade för vårt hårda klimat med kyla, regn, vind och snö. Säkerhetsdörrar anpassade för utomhusbruk hindrar kylan från att tränga in och med ett U-värde på 0,95 kan Säker Bostad stolt erbjudna marknadens tätaste säkerhetsdörr i stål. Läs mer om detta på vår sida om säkerhetsdörrar för utomhusbruk.

Säker Bostad utgår från Stockholm och har försäljning av säkerhetsdörrar över hela landet.

Vi vänder oss till lägenhetsinnehavare, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag, byggbolag, företag mm. i hela Sverige. Med mycket goda referenser från Malmö i söder till Luleå i norr är vi redo att ta oss an alla typer av uppdrag, stora som små. Kontakta oss för att erhålla ytterligare information om hur vi kan hjälpa just dig med din nya säkerhetsdörr. Eller kika in på vår referenssida för mer information om tidigare avslutade projekt.

TILLBAKA TILL MENYN ↑


3D-ILLUSTRATIONER AV SÄKERHETSDÖRRENS KONSTRUKTION

Sakerhetsdorr 3d insida

”Säker Bostad MK3”
Slät säkerhetsdörr i klass 3, insida

 

Sakerhetsdorr 3d utsida

Säkerhetsdörr klass 3 genomskärning, utsida

 

sakerhetsdorr i 3d med trycke och lås

Säkerhetsdörrens Assa-lås, kan även levereras med hakregel

 

sakerhetsdorr 3d Mottura

Kraftigt säkerhetslås från Mottura i klass 7
Marknadens i särklass starkaste lås till säkerhetsdörrar

 

sakerhetsdorr 3d karm insida

Säkerhetslåsets kolvar går in i karmen och förankrar dörren med väggen

 

sakerhetsdorr 3d sakerhetskolv

Säkerhetslåset Mottura låse även fast dörren i ovankant, upp i taket.
Säkerhetsdörren kan även levereras med kolv ner, golvet om man önskar extra skydd.

 

Sakerhetsdorr 3d bakkantssakring

Våra säkerhetsdörrar är försedda med minst 3st bakkantssäkringar som låser fast dörren baktill i karmen

 

sakerhetsdorr 3d kraftigt gangjarn

Säkerhetsdörrarna är försedda med extra kraftiga gångjärn för en lång livstid

 

sakerhetsdorr 3d monteringshylsor

Alla säkerhetsdörrar monteras fast i väggen med minst 8st kraftiga hylsor samt monteringsskruvar

 

Sakerhetsdorr 3d Assa

Säkerhetsdörr i genomskärning. Här syns några av de kraftiga stålbalkarna inuti som fungerar som själva skelettet i dörren. Isolering för att hålla dörren tät. Täckande stålplåt på minst 1,5 mm. Längst ut kan man glimta ytskiktet i MDF vilket skapar en unik känsla av att säkerhetsdörren är gjord i trä.

 

sakerhetsdorr 3d Mottura

TILLBAKA TILL MENYN ↑


LÅS OCH LÅSPUNKTER

-Vilken typ av lås borde jag ha i min säkerhetsdörr?
Så gott som alla säkerhetsdörrar som byts ut och installeras i lägenheter idag är av säkerhetsklass 3. Säker Bostads säkerhetsdörrar uppfyller dessa krav enligt Europastandarden EN-1627 och vi kan tillverka säkerhetsdörrarna efter alla möjliga krav och önskemål.

Vår säkerhetsdörr är förutom standardlås från ASSA av olika modeller, försedd med ett flerpunktslås från Mottura vilket innebär att 5st kraftiga låskolvar går in i dörrkarmens sida och 1st låskolv uppe i taket. Detta är idag marknadens säkraste låssystem, och även det mest funktionssäkra. På de totalt ca. 100 000 säkerhetsdörrar som hittills tillverkats med denna låslösning, har till dags datum problem med låsfunktioner endast upplevts tre gånger, vilket är unikt.

Säkerhetsdörr med tillhållarlås av märket Mottura 52783 (godkänt klass 7-lås)

Säkerhetsdörr med tillhållarlås av märket Mottura 52783 (godkänt klass 7-lås)

Som huvudlås i våra säkerhetsdörrar används populära produkter från Assa

Som huvudlås i våra säkerhetsdörrar används populära produkter från Assa

Dessutom är vår säkerhetsdörr försedd med bakkantssäkringar vilket gör det omöjligt att lyfta av säkerhetsdörren från dörrkarmen när dörren är låst. Vi har till dagens datum inte haft något lyckat inbrottsförsök i våra säkerhetsdörrar, vilket vi är mycket stolta över.

Säkerhetsdörr försedd med minst 3st bakkantssäkringar

Säkerhetsdörr försedd med minst 3st kraftiga bakkantssäkringar

Totalt låser säkerhetsdörren i samtliga riktningar förutom ner i golvet, då detta kan orsaka låsproblem till följd av att grus och smuts fyller upp hålet i tröskeln. Låsmekanismen i säkerhetsdörren kan då påverkas vilket kan leda till låsproblem på sikt. Om kunden trots allt önskar detta så kan Säker Bostad leverera säkerhetsdörrar med nedåtgående låsning utan extra kostnad.

Vi kan även tillverka våra säkerhetsdörr med en alternativ låslösning, nämligen det populära ASSA-fix. Med detta lås erhåller man en klass 3-säkrad säkerhetsdörr, men man behöver endast ett lås och en uppsättning med nycklar. Genom att lyfta handtaget innan man låser åker 2st extra hakreglar ut och säkrar säkerhetsdörren i karmen, en upptill och en nertill. Kontakta oss så berättar vi mer

Assa fix

Assa Fix, flerpunktslås för minskad nyckelhantering. Ett lås, flera låspunkter.

TILLBAKA TILL MENYN ↑


TEKNISKA SPECIFIKATIONER / PARAMETRAR

”Säker Bostad Mk3”
(SÄKERHETSDÖRR KLASS 3)Säkerhetsdörr klass 3, specifikationer & parametrar
”Säker Bostad DELTA”
(SÄKERHETSDÖRR FÖR UTOMHUSBRUK)

Säkerhetsdörr Delta specifikationer & parametrar

”Säker Bostad Mk4”
(SÄKERHETSDÖRR KLASS 4)

Säkerhetsdörr klass 4 specifikationer & parametrar

TILLBAKA TILL MENYN ↑


BROSCHYRER OCH KATALOGER

Ladda hem broschyrer för mer information om Säker Bostad AB samt våra produkter & tjänster:

 

Säker Bostad - mer än bara säkerhetsdörrar

Säker Bostad – mer än bara säkerhetsdörrar

Säker Bostad klass 3 säkerhetsdörr standard

Säker Bostad klass 3 säkerhetsdörr standard

TILLBAKA TILL MENYN ↑


Kontakta oss via nedanstående information, vi återkommer till Er redan samma dag.

Säker Bostad AB

Adress
Bangatan 13
171 63 Solna

Telefon: 08-400 25 190

E-post: info[@]sakerbostad.se