Brf Höken 10-22 – Stockholm – Södermalm – Bondegatan – Östgötagatan i 1. Stockholm

TRAPPHUSRENOVERING AVSEENDE SÄKERHETSDÖRRAR SAMT RENOVERING AV TRAPPHUS

 • Installation av nya säkerhetsdörrar, pardörrar

  Återskapade snarlika ursprunglig lägenhetsdörr
  Ådringsmålade dörrblad med 4st urfrästa speglar samt profilerade dekorlister.
  Möteslister
  Fräst dörrbladskant
  Nya profilerade träfoder snarlikt urprung.
  Nya profilerade skurklossar

 • Installation av nya säkerhetsdörrar, enkeldörrar

  Återskapade snarlika ursprunglig lägenhetsdörr
  Ådringsmålade dörrblad med 4st urfrästa speglar samt profilerade dekorlister.
  Möteslister
  Fräst dörrbladskant
  Nya profilerade träfoder snarlikt urprung.
  Nya profilerade skurklossar

 • Trapphusmålning

  Standardutförande som avser samtliga tre uppgångar

  Grundarbete: Uppskrapning, ruggning, tvättning samt spackling
  Väggar: Grundning och täckmålning
  Bröstning: Väggbröstning på samtliga våningsplan och trapplöp
  Tak: Grundning och täckmålning
  Skursocklar: Grundning och täckmålning
  Element: Grundning och täckmålning
  Kulörer: Val av kulörer beslutas av Beställare vid ett senare tillfälle. Säker Bostad lämnar förslag vid önskemål
  Lägenhetsdörrar: Grundning och ådringsmålning utvändigt av 31st, samt grundning och täckmålning av 2st
  Hissdörrar: Grundning och täckmålning in- och utvändigt, inkluderar även yta mellan våningsplan.
  Dörrar på vindsplan: Grundning och täckmålning utvändigt
  Dörrar till allmänna utrymmen: Grundning och täckmålning in- och utvändigt
  Gårdsdörrar: Grundning och täckmålning in- och utvändigt
  Entréportar: Grundning och täckmålning utvändigt samt ådringsmålning invändigt
  Golvsocklar: Grundning och ådringsmålning
  Hörnlister: Grundning och ådringsmålning
  Ledstänger: Grundning och täckmålning
  Bröstpanel i entré på Bondegatan 5A: Grundning och ådringsmålning
  Fönster: Grundning och täckmålning av fönsterkarm och lister invändigt

   

 • Utbyte av ledstänger

 • Renovering av entréportar – Avser Bondegatan 5A & Östgötagatan 34

  Hammerglass – Okrossbart fönster utvändigt
  Byte av gångjärn
  Byte av anslagslist
  Nya kantreglar
  Ny stolpe till slutbleck
  Nya draghandtag
  Ny låskista
  Tätningslister
  Demontering av dörrautomatik
  Återmontering av dörrautomatik
  Ur- & inkoppling av passersystem

 • Övriga åtaganden

  Demontering av befintligt element i förentré på Bondegatan 5A
  Montering av tröskel till gårdsdörr på Bondegatan 5C
  Nya draghandtag till samtliga gårdsdörrar (3st)
  Nya dörrfoder till gårdsdörr på Bondegatan 5A
  Säkerhetsdörrar till medlemmar