Brf Eldaren 10 – Stockholm – Vasastan – Birkagatan – Rörstrandsgatan i 1. Stockholm

Entreprenaden omfattas av följande åtaganden:

 • Installation av 30st säkerhetsdörrar till lägenheter

Dörrblad utvändigt med 6st speglar med fräst MDF och frästa dekorlister inklusive fyllnader (Återskapade profiler enligt ursprungligt utseende).
Dörrblad har  täckmålats utvändigt på plats.
Nya profilerade dörrfoder enligt ursprunglig profil
Flerpunktslås – Mottura 52783 med 6st låspunkter
Huvudlås – ASSA 410 med hakregel
Dörrtrycke ASSA 1918
Ny tidstypisk tryckknapp Pontonjären till befintlig elektronisk ringklocka
Nydragning av ringledningskabel till befintlig elektronisk ringklocka vid behov

 • Installation av 30st postboxar och tidningshållare

  Din Box Elegant, liggande modul
  Modul 1st 2x6 (Birkagatan 15) samt 1st 2x6 & 1st 1x6 (Rörstrandsgatan 10)
  Säkerhetsklass 1
  Snedtak
  Inbyggd avlastningsyta
  Betsats på plats i ton med befintliga elementskydd
  Lås med cylinder inkl. 3st nycklar till respektive fack

 • Installation av 30st tidningshållare

  Tidningshållare Din Box Bocken i rostfritt stål
  Tidningshållare monteras på våningsplan i anslutning till lägenhetsdörr
  Installationsanmälan samt namnmärkning hanteras av Säker Bostad

 • Reparation av 2st befintliga branddörrar till cykelrum

  Byte av låshus till ASSA 222-50
  Överföring av befintlig cylinder
  Lagning av brytskador i möjlig mån
  Byte av brytskydd T-profil
  Bättringsmålning

 • Igensättning av dörrhål i entré på Birkagatan 15

  Demontering av befintlig dörr och karm
  Dörrhål reglas upp
  Dubbla gipsskivor samt isolering
  Spackling
  Grund- och täckmålning enligt övrig väggyta
  Sättning av ny stensockel, terrazzo enligt befintlig utformning
  Sättning av nya kakelplattor enligt befintlig utformning
  Material för kakelplattor tillhandahålls av Beställare

 • Trapphusmålning

  Inkluderar samtliga våningsplan, entré och del innan källare
  Grundarbete: Uppskrapning, spackling, lagning av skador samt tvättning
  Tak: Grundning och täckmålning 2ggr
  Väggar: Grundning och täckmålning. Bröstning med handdraget streck. Tak målas ner på övrig väggyta.
  Stuckaturlister: Grundning och täckmålning.
  Golvsocklar: Grundning och täckmålning.
  Skursocklar: Grundning och täckmålning.
  30st lägenhetsdörrar - Säkerhetsdörrar inklusive foder: Grundning och täckmålning utvändigt.
  10st blinddörrar inklusive foder (Rörstrandsgatan 10): Grundning och täckmålning utvändigt.
  4st dörrar till vädringsbalkonger (Rörstrandsgatan 10): Grundning och täckmålning invändigt.
  17st fönsterpartier: Grundning och täckmålning invändigt.
  6st Hissdörrar (Birkgatan 15): Grundning och täckmålning in- och utvändigt.
  7st branddörrar i trapphus: Grundning och täckmålning in- och utvändigt.
  Hissgaller (Rörstrandsgatan 10): Grund och täckmålning in- och utvändigt på entréplan. Tvättning av galler på övriga våningsplan
  Målningssystem: Alcro