Brf Banér – Stockholm – Östermalm – Banérgatan i 1. Stockholm

Information om entreprenaden
(Om du tittar på en mobil enhet, finner du fler bilder längst ner)

 • Installation av nya säkerhetsdörrar, pardörrar

  Säker Bostad Pardörr.
  Dörrspeglar återskapade likt befintliga dörrar.
  Dörrblad utsida ådringsmålat i samband med trapphusmålning.
  Ornamentglas (ej genomgående). Målning bakom glas i passande kulör.
  Nya tidstypiska dekorfoder utvändigt ådringsmålade i samband med dörrmålningen
  Huvudlås Assa 8765
  Överlås Mottura 52783, flerpunktslås
  Tidstypiskt trycke i mässing
  Tittöga i mässing
  Mekanisk ringklocka i mässing
  Övriga beslag i mässing

 • Installation av nya säkerhetsdörrar, enkeldörrar

  Dörrblad utsida med dörrspeglar likt befintliga dörrar
  Dörrblad utsida ådringsmålat i samband med trapphusmålning
  Ornamentglas (ej genomgående). Målning bakom glas i passande kulör
  Nya tidstypiska dekorfoder utvändigt ådringsmålas i samband med dörrmålningen
  Befintliga skurklossar flyttas över.
  Huvudlås Assa 8765.
  Överlås Mottura 52783, flerpunktslås.
  Tidstypiskt trycke i mässing
  Tittöga i mässing
  Mekanisk ringklocka i mässing
  Övriga beslag i mässing

  Igensättning av 1 st lägenhetsdörr på Bv i gatuhuset. Installationen uppfyller motsvarande brandkrav som lägenhetsdörrarna.

 • Montering postboxar

Svenskboxen standard i svart kulör.
Postboxarna har klätts i massiv ek som ådringsmålats i samma ton som övriga snickerier i trapphuset.
Säkerhetsklass 2 (högsta säkerhetsklassen).
Snedtak.
LED-belysning under snedtak.
Montering, namnmärkning samt driftsättning.
Lås inkl. 3st nycklar ingår till varje fack.

 • Montering tidningshållare

Tidningshållare i mässing har monterats och namnmärkts i anslutning till varje lägenhet.

 • Traditionell trapphusmålning

Väggar och golvsocklar i entré gatuhus: Lagning av skador, tvättning, retuschering av befintlig marmorering samt lackning.
Tak entréplan gatuhus: Tvättning, uppskrapning av sprickor och löst sittande färg . Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund och spackling. Taket har dekorationsmålats.
Väggar entré gårdshus: Tvättning, uppskrapning av sprickor, löst sittande färg. Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund. Väggar har bredspacklats, grundmålats, marmorerats och klarlackats. Dekoration.
Tak entréplan gatuhus: Tvättning, uppskrapning av sprickor och löst sittande färg. Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund. Taket har dekorerats enkelt
Väggar våningsplan och trapplöp (båda uppgångarna): Tvättning, uppskrapning av sprickor, löst sittande färg. Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund.
Tak våningsplan och trapplöp: Tvättning, uppskrapning av sprickor, löst sittande färg. Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund.
Golvsocklar våningsplan samt entré gårdshus: Tvättning, uppskrapning av sprickor, löst sittande färg. Grundmålning, ådring och lackning.
Skursocklar: Tvättning, uppskrapning av sprickor, löst sittande färg. Pattentering av uppskrapade ytor med isolergrund. Målning i kulör som går i ton med golv.
Hisschakt: Tvättning/rengöring, målning.
Fönster i trapphus invändigt: Tvättning, spackling, grundning och målning i väggkulör.
Ledstänger: Tvättning, avslipning, i och påspackling samt målning i svart.
Lägenhetsdörrar: Grundning, ådring likt originaldörrar och lackning
2 entrépartier gatuentré: Tvättning, slipning, ifyllnad av håligheter med vax, lasering med färganpassad oljelasyr och lackning.
Svängdörr mot trapphus i gatuhus: Grundning, ådring likt övriga portar och lackning
Entréparti gårdshus: Tvättning, slipning i och påspackling, grundning, ådringsmålning samt lackning. Utvändig ådring lika entrépartier i gatuhus, invändigt likt lägenhetsdörrar i gårdshuset.
Soprum: Tvättning, grundning, strykning
Elementskydd: Grundning, ådringsmålning samt lackning.
Målningssystem: Alcro

 • Dekorativ målning i entréer

Vackra dekorativa målningar som förgyller fastigheten och är ypperligt för att skapa och ge fastigheten en personlig prägel.
Dekoration av taket i huvudentrén med tidsenligt motiv och med ockratoner.
Tidigare marmorering har tvättats bort och retuscheras.
För att ge en bättre tyngd åt det vackra taket har vi marmorerat golvsocklar i en svart port dór-marmor.
Vi har också färgat in entrépartiernas insidor för att harmonisera med lägenhetsdörr och svängparti.
På våningsplan och trapplöp har vi utfört en målad bröstning som går ton i ton där nederdelen är mörkare.
Bröstningen har vi market med handdragna streck.
Valven mellan trapplöp och våningsplan har dekorerats med en vacker port dór- marmor som går hand i hand med golvsockeln i entrén. Detta ansåg vi tog bort blickpunkten från hissen.
Vi målade in hissen i den ljusare väggkulören.
Taken har målats i en varmgrå kulör både i trapplöp och på våningsplan.
Fönstren har målas i en varmgrå ton.
Gårdsentrén har fått en förenkling av huvudentréns dekorering. Sienamarmor på väggarna och kolmårdsmarmor som ett avslut i valvet.
Väggar och tack i gårdshus har målats likt gatuhusets färgsättning.
Dörrar och golvsocklar har vi ådringsmålat i en pyramidmahogny i båda uppgångarna.

 • Golvpolering

Twister Diamond Cleaner System
Twister golvpolering
Polishbortagning vid behov
Djuprengöring i kombination med hög glans
Sprickor har lagas med färgad cement innan polering.

 • Elarbeten

 • Passersystem

  Installation av passersystem Axema Di 623-99L
  Byte av gångjärn
  Komplettering av saknade eklister
  Justering
  (Ny ytbehandling ingick i trapphusmålningen)

 • Fönsterrenovering

Totalt 140 st. fönsterpartier.
Totalt 393 st. fönsterdörrar.
Totalt 42 st. fönsterdörrar.

Arbetsbeskrivning fönster mot gatan:
Bågpaket, inner och ytterbåge; Justering så att fönsterbågarna går fria i karmen och tillräcklig gångmån föreligger för ommålning och framtida underhållsmålning.
Ytter och innerbåge delas genom bortskruvning av koppelgångjärnen.

Ytterbågar/dörr – Utsida och insida
Utsidor och kanter görs helt trärena.
Mellansidor skrapas upp, färgvallar bortslipas.
Allt befintligt kitt avlägsnas.
Skarpa kanter dövas.
Glasinfästning kompletteringsstiftas före kittning.
Gamla färgrester på glas avlägsnas.
Omkittning utföres med Laseal.
Toppförsegling mellan glas och glasfals på bågens mellansida
Trärena ytor oljas
Trärena ytor pågrundas
Dolda ytor, mellansidor, 1 gång strykning.
Synliga ytor och kanter stryks 2 gånger.
Trälagningar utförs med långsam vuxet virke och stort hartsinnehåll, kärnved. Á-pris

Innerbågar/ dörr – Utsida
Persienner skyddas.
Rivning av gammal tätningslist – inkl. stift och nubb
Montering av ny tätningslist av silikon som limmas fast
Listens tjocklek anpassas efter springornas storlek

Karmar
Utsida och falser
Lösa fönsterbleck fastsättes med skruv/spik i karmbotten och inslagspåret kompletteringsfogas med övermålningsbar fogmassa.
Rengöring från färg utföres så all profilering bevaras.
Skarpa kanter avrundas, dövas.
Karmbotten (där ej karmbottenbleck finns) och karmsidor rengöres till trären yta.
Undersökning av rötförekomst och lagning av rötskadade delar.
Karmöverstycke samt karmfalser skrapas och slipas till fullt betryggande underlag för målning, rengöringsgrad 2 enligt AMA Hus 08.
Nedslipning av färgvallar mellan trärena ytor och kvarsittande färg
Anslagskant till fals rengörs noggrant så inte fönsterbågen tar i.
Trärena ytor påoljas.
Pågrundning.
2 gånger strykning.

Hängning bågar
Fönsterbågarna kopplas samman
Oljning av samtliga smörjbara beslag
Kontroll gångfunktion
Nedsläppning av uppknutna persienner.
Slutsyn och eventuell justering

 • Renovering Entrépartier

 • Dekorationsmålning

 • Nya elementskydd

Elementskydd har installerats i båda entréerna. Dessa har ådringsmålats i samband med entrémålningen.

 • Installation nya armaturer

 • Installation LED- belysning

 • Installation ledstänger

 • Installation våningsregister

 • Uppfräschning hisskorgar

Uppfräschning av hisskorgar.
Nedslipning av befintlig yta i hisskorg, grundmålning, trompe l'oeil - målning samt lackning.
Montering av plexiglas ca 70 cm upp från golv för skydd av målning.
Installation av nya speglar

 • Armaturer

 • Våningsregister

Digitalt våningsregister Wallpad 2.1 specialtillverkad i mässing. Infälld i vägg.